Selasa, 20 Oktober 2009

Dengan ciri-ciri yang menyeluruh dan bersepadu, budaya ilmu Islam benar-benar menampakkan keunikan. Beberapa ciri penting tersebut adalah,
* Tauhid sebagai asas terpenting. Hatta didalam tradisi ilmu Islam anggapan yang meluas segala cabang ilmu itu adalah huraian kupasan, keterangan dan tafsir kepada prinsip tauhid.
* Ia menjadi konsep terpenting dalam sebarang pembicaraan. sebelum kedatangan budaya ilmu Islam, dunia Melayu dan dunia Arab lebih mengutamakan keseniaan.